Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. CAR-UWO, art. 2.1
  2. Gemeentewet, art. 231, tweede lid onderdelen b en c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201827-10-2018Onbekend

19-12-2017

gmb-2017-234716

26565-2017:108786

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

gelet op artikel 2.1 van de CAR-UWO, artikel 231, tweede lid onderdelen b en c van de Gemeentewet;

besluit:

Voor de leges en marktgelden aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar:

  • -

    de manager bedrijfsvoering

Dit besluit treed in werking op 1 januari 2018. Op deze datum komt het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 20 december 2016.

Hoogachtend,

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel van 19 december 2017.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.A.T.G.Jansen MBA

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen