Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gebiedsaanwijzing cameratoezicht Haaglaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gebiedsaanwijzing cameratoezicht Haaglaan
CiteertitelUITVOERINGBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING CAMERATOEZICHT HAAGLAAN HELMOND 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 151c
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 2.10.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2019aanhef

24-07-2019

gmb-2019-190241

24-11-201801-08-2019aanhef

12-11-2018

gmb-2018-250360

22-12-201701-12-201724-11-20181e wijziging

04-12-2017

gmb-2017-228048

Onbekend
21-06-201722-12-2017Nieuwe regeling

15-06-2017

gmb-2017-106382

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gebiedsaanwijzing cameratoezicht Haaglaan

De burgemeester van Helmond;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

besluit:

  • 1.

    te bepalen dat het cameratoezicht in de Haaglaan ter hoogte van Kloosterweide verlengd wordt tot 1 januari 2020.

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking en terug werkt tot 1 december 2017.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met mijn besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan: De burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar.

Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s- Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar.

 

Besloten door de burgemeester van Helmond op 4 december 2017.

mevrouw P.J.M.G.Blanksma-van den Heuvel