Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Aanvulling mandatenlijst IJsselstein - UW Samenwerking 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvulling mandatenlijst IJsselstein - UW Samenwerking 2014
CiteertitelAanvulling mandatenlijst IJsselstein - UW Samenwerking 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201701-01-201501-01-2019nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad nr 228261, 27-12-2017

505648

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvulling mandatenlijst IJsselstein - UW Samenwerking 2014

(behorende bij ‘Mandaatbesluit UW Samenwerking van de gemeente Montfoort’)

Nr.

Jeugdwet

Bevoegd orgaan

Mandaat aan

Instructie/opmerkingen/bijzonderheden

1.

Besluiten op grond van de Jeugdwet en de Jeugdverordening Gemeente IJsselstein 2015

College

Dagelijks bestuur UW Samenwerking

 

2.

Besluiten inzake toepassing van artikel 14 (hardheidsclausule) van Jeugdverordening Gemeente IJsselstein 2015

College

Dagelijks bestuur UW Samenwerking

Voordat besluit wordt genomen overleg met portefeuillehouder

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 december 2017.

 

Burgemeester en wethouders van IJsselstein

E.D.Luchtenburg

De secretaris

mr. P.J.M.van Domburg

De burgemeester