Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Addendum Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAddendum Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020
CiteertitelAddendum Parkeerbeleidsplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpActualisering criteria uitbreiden parkeerregulering
Externe bijlagenDefinitief parkeerbeleidsplan Raadsbesluit 30-11-2017 Actualisering criteria inzake uitbreiding parkeerregulatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2017Onbekend

30-11-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Addendum Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020

 

 

Overzicht aanvulling Addendum op Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020 naar aanleiding van raadsbesluit op 30 november 2017

Onderwerp

Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020

 

Addendum Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020

 

Onderdeel

 

Nieuwe beleidscriteria

Visie op parkeren

Blz. 22, 4.2 Doelstelling

Het benutten van de aanwezige parkeergelegenheid in woonwijken (parkeerdruk >90%) om de dynamiek te behouden of te stimuleren en plaats te bieden aan bewoners, wijkgebonden ondernemers en hun bezoek.

 

De parkeerdruk van 90% wordt hierbij vervangen door een parkeerdruk van 85%.

Oplossingsrichtingen

Bl.31, 5.1 Parkeerreguleringsbeleid

Voor niet gereguleerde straten wordt een parkeerdruk van 90% aangevuld met klachten van bewoners gehanteerd als aanleiding voor maatregelen.

 

Bij een parkeerdruk van 85% of meer in het geval van woonwijken kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan, waarbij ‘zachte’ criteria ook onderdeel kunnen zijn van het besluit tot invoering;

Bij een parkeerdruk van 80% of meer in het geval van wijkwinkelcentra kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan.

Oplossingsrichtingen

Bl.35, 5.3.3 Beprijzen

De parkeeroverlast komt tot uitdrukking in een parkeerdruk die overdags of ‘s avonds boven de 90% uitkomt.

 

Bij een parkeerdruk van 85% of meer in het geval van woonwijken kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan.

Bij een parkeerdruk van 80% of meer in het geval van wijkwinkelcentra kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan.

Monitoring en evaluatie

Blz. 41, 6.1 Monitoring

Als blijkt dat de parkeerdruk aan de randen van het gereguleerd gebied op meerdere momenten problematisch is (groter dan 90%) wordt onderzocht of en welke maatregelen nodig zijn.

 

Bij een parkeerdruk van 85% of meer in het geval van woonwijken kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan.

Bij een parkeerdruk van 80% of meer in het geval van wijkwinkelcentra kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan.

Monitoring en evaluatie

Blz. 42, 6.2 Evaluatie

Een maximale parkeerdruk van 90% wordt als acceptabel beschouwd.

 

Bij een parkeerdruk van 85% of meer in het geval van woonwijken kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan.

Bij een parkeerdruk van 80% of meer in het geval van wijkwinkelcentra kan tot invoering van parkeerregulering over te gaan.