Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Deelverordening cultuurhistorie en heemkundekennis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening cultuurhistorie en heemkundekennis
CiteertitelDeelverordening cultuurhistorie en heemkundekennis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening en de datumvan inwerkingtreding zijn bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR606062/CVDR606062_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-201201-01-2022nieuwe regeling

24-04-2012

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening cultuurhistorie en heemkundekennis

Het doel van de “Deelverordening cultuurhistorie en heemkundekennis” is het behouden en toegankelijk maken van (cultuur-) historisch erfgoed, flora en fauna van de gemeente en haar inwoners.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Behoud en toegankelijk maken van (cultuur-) historisch erfgoed, flora en fauna van de gemeente Maasgouw en haar inwoners.

Subsidiecriteria

 • De vereniging moet ten minste 15 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen;

 • Subsidie wordt niet verleend, indien de activiteit al door een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging wordt verricht c.q. het primaire (onderzoeks)gebied samenvalt met die van een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging;

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1.

  Voor in de gemeente gevestigde organisaties:

  • -

   een subsidie van voor bestuurskosten van: € 250,00

  • -

   een subsidie voor het uitbrengen van een jaarboek en/of voor het uitbrengen van een periodiek tijdschrift: € 300,00.

 • 2.

  Voor niet in de gemeente gevestigde organisaties:

  • -

   een subsidie per lid woonachtig in de gemeente Maasgouw van: € 1,00

  • -

   een subsidie voor het uitbrengen van een jaarboek en/of voor het uitbrengen van een periodiek tijdschrift: € 150,00.