Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Beleidsnota woonboten en oevergebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota woonboten en oevergebruik
CiteertitelBeleidsnota woonboten en oevergebruik stadsdeel Oost
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte
Externe bijlagebeleidsnotitie_woonboten_en_oevergebruik_stadsdeel_oost.pdf (6908 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nota heeft betrekking op het gebied stadsdeel Oost.

Dit besluit is op 23 2016 verlengd tot 1 oktober 2016 en op 5 oktober door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld, met terug werkende kracht tot 1 oktober 2016 en werkt door tot 1 januari 2018.  

Deze regeling is verlengd bij besluit van 20 december 2017, Gemeenteblad 2018, 14540.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2016nieuwe regeling

25-06-2013

Gemeenteblad 2016, 43811/Gemeenteblad 2017, 182024 De Echo, week 28, 10 juli 2013.

Nummer 287/1164

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota woonboten en oevergebruik

 

 

Beleidsnota woonboten en oevergebruik stadsdeel Oost

Zie bijlage.