Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

aanvullend ondermandaat en ondermachtiging aan ( deel)budgethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingaanvullend ondermandaat en ondermachtiging aan ( deel)budgethouders
Citeertitelaanvullend ondermandaat en ondermachtiging aan (deel)budgethouders
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAmbtelijke organisatie
Externe bijlageregisterondermandaatbudgethouders.pdf (160 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

zie bijlage voor register

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Deze regeling is op 21 maart 2018 vervallen door de intrekking van de Verordening op de bestuurscommissies.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201601-01-201521-03-2018nieuwe regeling

03-03-2016

Gemeenteblad 2016, nr 26350

-

Tekst van de regeling

Intitulé

aanvullend ondermandaat en ondermachtiging aan ( deel)budgethouders

 

 

inhoud

1 In aanvulling op het mandaatbesluit van 10 maart 2015 ondermandaat en ondermachtiging te verlenen overeenkomstig het register behorend bij dit besluit;

2 Te bepalen dat dit besluit onmiddelijk in nwerking treedt en terugwerkt tot 1 januari 2015.