Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid ten aanzien van verschuldigde interest in verband met achterstallige belastingen voor het eilandgebied Sint Eustatius

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid ten aanzien van verschuldigde interest in verband met achterstallige belastingen voor het eilandgebied Sint Eustatius
CiteertitelEilandsbesluit van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid ten aanzien van verschuldigde interest in verband met achterstallige belastingen voor het eilandgebied Sint Eustatius
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleid t.a.v. verschuldigde interest

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
18-06-199310-10-2010Nieuwe regeling

18-06-1993

A.B. 1993, no. 11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit van 18 juni 1993 houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid ten aanzien van verschuldigde interest in verband met achterstallige belastingen voor het eilandgebied Sint Eustatius

 

 

Artikel I  

Vast te stellen het "Beleid ten aanzien van verschuldigde interest in verband met achterstallige belastingen Sint Eustatius", zoals dat in de bij dit besluit behorende nota is neergelegd.

 

Artikel II  

Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt met ingang van 18 juni 1993.