Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 19 december 1969 tot wijziging van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 2 juli 1963 tot vaststelling van de bedragen voor afgifte van de vergunningen, rijbewijzen, kentekenbewijzen, onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationaal verkeer, de overschrijvingen en duplicaten van deze documenten en het bedrag tot toelating voor het examen tot het bekomen van een rijbewijs (A.B. 1963, no. 6)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 19 december 1969 tot wijziging van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 2 juli 1963 tot vaststelling van de bedragen voor afgifte van de vergunningen, rijbewijzen, kentekenbewijzen, onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationaal verkeer, de overschrijvingen en duplicaten van deze documenten en het bedrag tot toelating voor het examen tot het bekomen van een rijbewijs (A.B. 1963, no. 6)
CiteertitelEilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 19 december 1969 [...] tot vaststelling van de bedragen voor afgifte van de vergunningen, rijbewijzen, kentekenbewijzen, onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationaal verkeer [...]
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Om technische redenen is de ‘Citeertitel’ ingekort. Zie voor de volledige ‘Citeertitel’ de ‘Intitulé’.

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius
 2. Wegenverkeersverordening de Bovenwindse Eilanden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
01-01-197010-10-2010Nieuwe regeling

19-12-1969

A.B. 1969, no. 10

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 19 december 1969 tot wijziging van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 2 juli 1963 tot vaststelling van de bedragen voor afgifte van de vergunningen, rijbewijzen, kentekenbewijzen, onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationaal verkeer, de overschrijvingen en duplicaten van deze documenten en het bedrag tot toelating voor het examen tot het bekomen van een rijbewijs (Ab 1963, no. 6)

 

 

Artikel 1

Het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 2 juli 1963 tot vaststelling van de bedragen voor afgifte van de vergunningen, rijbewijzen, kentekenbewijzen, onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationaal verkeer, de overschrijvingen en duplicaten van deze documenten het bedrag tot toelating voor het examen tot het bekomen van een rijbewijs (A.B. 1963 no. 6) wordt als volgt gewijzigd:

 • I.

  in de artikelen 1 en 4 wordt instede van “ f. 2.50” gelezen “f. 5.00”

 • II.

  in de artikelen 2 en 5 wordt instede van “f. 1.00” gelezen “f. 2,00”

 • III.

  in artikel 3 wordt instede van “f. 12.50” gelezen “f. 20.00”

Artikel 2

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van 1 januari 1970.