Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borne

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Borne houdende regels omtrent beeldkwaliteit Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, derde fase, Eschwonen en De Maten (A)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Borne houdende regels omtrent beeldkwaliteit Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, derde fase, Eschwonen en De Maten (A)
CiteertitelBeeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, derde fase, Eschwonen en De Maten (A)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, derde fase, Eschwonen en De Maten (A)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2017nieuwe regeling

12-09-2017

Gemeenteblad 2017, 163014

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, derde fase, Eschwonen en De Maten (A)

 

 

Op 12 september 2017 heeft de gemeenteraad van Borne het Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, derde fase, Eschwonen en De Maten (A) vastgesteld en besloten dat paragrafen 2.5 en 3.5 van het beeldkwaliteitsplan onderdeel uitmaakt van de Welstandsnota, waarbij de gebiedsgerichte criteria uit de Welstandsnota voor dit gebied worden vervangen door dit beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten, derde fase, Eschwonen en De Maten (A) heeft betrekking op de realisatie van circa 275-325 woningen in (delen van) de wijken Eschwonen en De Maten. Het plangebied is gelegen ten noorden van De Veste, ten oosten van de Bornsche Beeklaan en ten zuiden en westen van het buitengebied.

 

Inzage

Het beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 september 2017 t/m 2 november 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het beeldkwaliteitsplan is digitaal beschikbaar op www.borne.nl onder Digitaal inzien / bestemmingsplannen / inzage of klik op bijgevoegde bijlage om deze in te zien.