Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit Boa’s Staatsbosbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Boa’s Staatsbosbeheer
CiteertitelAanwijzingsbesluit Boa’s Staatsbosbeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 6.1a lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Nijmegen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2017Onbekend

12-09-2017

GMB -2017- 160418

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Boa’s Staatsbosbeheer

Overwegende dat: De ambtenaren van Staatsbosbeheer op 17 december 2016 categoraal aangewezen zijn als Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en bevoegd zijn tot opsporing van strafbare feiten als genoemd in Domein II, milieu welzijn en infrastructuur van Bijlage A-1 van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar; De intentie van Staatsbosbeheer is om de Boa’s categoraal aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 6.1a lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Nijmegen;

 

Alle Boa’s van Staatsbosbeheer te belasten met toezicht op de naleving en opsporing van strafbare feiten als genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening Nijmegen binnen de eigendommen en beheergebieden van Staatsbosbeheer.

Nijmegen 12 september 2017

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls