Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsverordening tot voorlopige vaststelling van de begroting betreffende het dienstjaar 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening tot voorlopige vaststelling van de begroting betreffende het dienstjaar 2010
CiteertitelEilandsverordening tot voorlopige vaststelling van de begroting betreffende het dienstjaar 2010
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
01-01-201010-10-2010Nieuwe regeling

28-12-2009

A.B. 2009, no. 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening tot voorlopige vaststelling van de begroting betreffende het dienstjaar 2010

 

 

Artikel 1

De begroting van het eilandgebied Sint Eustatius voor het dienstjaar 2010 wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze verordening behorende bijlage Begroting van het Eilandgebied Sint Eustatius 2010.

Artikel 2

Deze Eilandsverordening treedt in werking op 1 januari 2010.