Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Stagevergoedingsregeling Gelderse omgevingsdiensten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingStagevergoedingsregeling Gelderse omgevingsdiensten 2017
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-201701-01-2017Onbekend

15-06-2017

Onbekend

DB 15062017.16

Tekst van de regeling

Intitulé

Stagevergoedingsregeling Gelderse omgevingsdiensten 2017

 

 

Stagevergoedingsregeling Gelderse omgevingsdiensten 2017

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

 

Gelet op bereikte overeenstemming in het Centraal Georganiseerd Overleg voor de Gelderse Omgevingsdiensten op 23 november 2016;

Gelet op artikel 18 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling ODRN 2015;

Gelet op de artikelen 3:22 en 12:2 en 12:2:1 van de CAR-UWO Gelderse Omgevingsdiensten (CARUWOGO);

 

Besluit vast te stellen de onderstaande regeling stagevergoeding Gelderse omgevingsdiensten 2017 en deze van toepassing te verklaren op de ODRN.

Artikel 1 Vergoeding

Bij het toekennen van een stagevergoeding aan de stagair worden de volgende bedragen gehanteerd:

 • -

  € 225,- bruto per maand voor VMBO/LBO-studenten

 • -

  € 300,- bruto per maand voor MBO-studenten

 • -

  € 375,- bruto per maand voor HBO-studenten

 • -

  € 450,- bruto per maand voor WO-studenten

Artikel 2

De hiervoor genoemde bedragen zijn gebaseerd op een volledige (36-urige) werkweek. Indien minder dan 36 uren per week wordt gewerkt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Artikel 3

Dezeregeling treedt in werking een dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2017

Nijmegen, 15 juni 2017

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

De voorzitter,

De secretaris