Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Aanvulling functiehuis ODRN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanvulling functiehuis ODRN
CiteertitelAanvulling functiehuis ODRN
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

nvt

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2016Onbekend

15-12-2016

BGR 2017.065

DB 15122016.4

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvulling functiehuis ODRN

 

 

Aanvulling Functiehuis ODRN

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

Gelet op het feit dat in de vergadering van 26 maart 2015 ingestemd is met het Gelders functiehuis, de normfuncties en de daarbij behorende salarisschalen zoals die in het CGO zijn overeengekomen;

Gelet op het feit dat aanvulling gewenst is;

Gelet op artikel 18 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling ODRN 2015

Gelet op de van de Ondernemingsraad verkregen instemming d.d. 18 oktober 2016;

 

Besluit het Functiehuis ODRN aan te vullen met:

  • -

    Administratief medewerker in medewerker administratief & secretarieel III

  • -

    Administratief juridisch medewerker in medewerker beleidsuitvoering IV

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op 15 december 2016 te Nijmegen.

 

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

 

De voorzitter,

 

De secretaris.