Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten
CiteertitelBeleidsregel individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 32
 2. Participatiewet, art. 34
 3. Participatiewet, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2017nieuwe regeling

04-04-2017

Gemeenteblad 2017, 108768

2539-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten

Het college van de gemeente Raalte,

Gelet op artikel 32, 34 en 35 van de Participatiewet;

Besluit vast te stellende de volgende beleidsregel:

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten”

 

 

Het college besluit kosten van het verplicht eigen risico als bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet aan te merken als kosten die naar oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag, het vermogen en het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, als bedoeld in artikel 35 eerste lid van de Participatiewet.

Het college verleent op aanvraag bijzondere bijstand voor deze kosten en neemt daarbij het volgende mee in de afweging:

 • 1.

  De kosten van het verplicht eigen risico als bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet over het kalenderjaar 2016 komen op aanvraag in aanmerking voor bijzondere bijstand tot een bedrag van € 200,00 indien:

  • a.

   het verplicht eigen risico als bedoeld in het eerste lid voor meer dan 90 % verschuldigd is;

  • b.

   voor de kosten als bedoeld in het eerste lid geen andere vergoeding is of nog kan worden verkregen;

  • c.

   de belanghebbende en zijn gezin op 1 februari 2017 beschikt over inkomen als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet dat lager is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • d.

   de belanghebbende en zijn gezin op 1 februari 2017 beschikt over vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet dat niet meer bedraagt dan de grenzen genoemd in het derde lid van dat artikel.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend vanaf 15 april 2017 tot en met 1 juli 2017 op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager van deze beleidsregel afwijken indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 4.

  Deze beleidsregel vervalt ingaande 1 juli 2017.

Aldus vastgesteld op 4 april 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris,

Karin Cornelissen

de burgemeester,

Martijn Dadema