Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Eiland van Dordrecht Landelijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Eiland van Dordrecht Landelijk
CiteertitelPeilbesluit Eiland van Dordrecht Landelijk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenPeilbesluit Eiland van Dordrecht landelijk Bijlage 2 Geraadpleegde instanties Bijlage 6 Terminologie en definities Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Johan Vis Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Noordbovenpolder Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Prinsesnheuvel Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Staring Bijlage 3 Nieuwe waterstaatkundige situatie Bijlage 4 Maaiveldhoogten Johan Vis Bijlage 4 Maaiveldhoogten Noordbovenpolder Bijlage 4 Maaiveldhoogten Prinsenheuvel Bijlage 4 Maaiveldhoogten Staring Bijlage 5 Drooglegging Johan Vis Bijlage 5 Drooglegging Noordbovenpolder Bijlage 5 Drooglegging Prinsenheuvel Bijlage 5 Drooglegging Staring VV vaststellingsbesluit peilbesluit Dordrecht landelijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de vigerende peilbesluiten voor het peilgebied Eiland van Dordrecht Landelijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 Waterschapswet
 2. artikel 5.2 Waterwet
 3. Nota 'Peilbesluiten bij Waterschap Hollandse Delta 2013'
 4. Reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta
 5. artikel 4.2 Waterverordening Zuid-Holland
 6. artikel 4.3 Waterverordening Zuid-Holland
 7. artikel 4.4 Waterverordening Zuid-Holland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2015nieuwe regeling

21-05-2015

Waterschapsblad, 15-06-2015

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Eiland van Dordrecht Landelijk

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

 

op voordracht van het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 21 mei 2015;

 

gelezen het advies van de commissie Water van 4-5-2015;

 

overwegende dat:

 

 • -

  Diverse peilbesluiten voor de Hoeksche Waard en voor het Eiland van Dordrecht herzien dienen te worden op basis van de Waterverordening Zuid-Holland;

 • -

  De ontwerppeilbesluiten Hoogezandse polder, Torensteepolder, Kuipersveer, Moerkerken, Munnikenland, St. Anthonypolder, Cromstrijen (oost en west) gelegen in de Hoeksche Waard en peilbesluit Eiland van Dordrecht Landelijk van 14 november 2014 tot 5 januari 2015 ter inzage hebben gelegen;

 • -

  Tijdens de ter inzageleggingsperiode geen zienswijzen op de ontwerppeilbesluiten kenbaar zijn gemaakt bij het waterschap.

Gelet op:

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 van de Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij Waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland;

 

BESLUIT:

 

 • -

  De onderstaande vigerende peilbesluiten in te trekken:

  • -

   Hoogezandsepolder

  • -

   Torensteepolder

  • -

   Kuipersveer

  • -

   Moerkerken

  • -

   Munnikenland van Westmaas

  • -

   St. Anthonypolder

  • -

   Cromstrijen

  • -

   Johan Vis

  • -

   Noordbovenpolder

  • -

   Prinsenheuvel

  • -

   Staring

 • -

  De onderstaande peilbesluiten na advisering van de Commissie Water vast te stellen:

  • -

   Hoogezandsepolder

  • -

   Torensteepolder

  • -

   Kuipersveer

  • -

   Moerkerken

  • -

   Munnikenland

  • -

   St. Anthonypolder

  • -

   Cromstrijen West

  • -

   Cromstrijen Oost

  • -

   Eiland van Dordrecht Landelijk

 • -

  De in de onderstaande tabel weergegeven peilen behorende bij de genoemde peilbesluiten vast te stellen.

Ridderkerk, 21 mei 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Peilbesluit Eiland van Dordrecht landelijk

Peilbesluit Eiland van Dordrecht landelijk

Bijlage 2 Geraadpleegde instanties

 

Bijlage 2 Geraadpleegde instanties

 

Bijlage 3 Bijlage 6 Terminologie en definities

 

Bijlage 6 Terminologie en definities

 

Bijlage 4 Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Johan Vis

Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Johan Vis

Bijlage 5 Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Noordbovenpolder

Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Noordbovenpolder

Bijlage 6 Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Prinsenheuvel

Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Prinsesnheuvel

Bijlage 7 Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Staring

Bijlage 1 Vigerende waterstaatkundige kaart Staring

Bijlage 8 Bijlage 3 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 3 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 9 Bijlage 4 Maaiveldhoogten Johan Vis

Bijlage 4 Maaiveldhoogten Johan Vis

Bijlage 10 Bijlage 4 Maaiveldhoogten Noordoostpolder

Bijlage 4 Maaiveldhoogten Noordbovenpolder

Bijlage 11 Bijlage 4 Maaiveldhoogten Prinsenheuvel

Bijlage 4 Maaiveldhoogten Prinsenheuvel

Bijlage 12 Bijlage 4 Maaiveldhoogten Staring

Bijlage 4 Maaiveldhoogten Staring

Bijlage 13 Bijlage 5 Drooglegging Johan Vis

Bijlage 5 Drooglegging Johan Vis

Bijlage 14 Bijlage 5 Drooglegging Noordbovenpolder

Bijlage 5 Drooglegging Noordbovenpolder

Bijlage 15 Bijlage 5 Drooglegging Prinsenheuvel

Bijlage 5 Drooglegging Prinsenheuvel

Bijlage 16 Bijlage 5 Drooglegging Staring

Bijlage 5 Drooglegging Staring

Bijlage 17 VV vaststellingsbesluit peilbesluit Dordrecht landelijk

 

VV vaststellingsbesluit peilbesluit Dordrecht landelijk