Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Aanwijzingsbesluit geocaches 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit geocaches 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit geocaches 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit geocaches 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit geocaches 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201711-07-2017Onbekend

11-07-2017

Onbekend

Aanwijzingsbesluit geocaches 2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit geocaches 2017

 

Aanwijzingsbesluit geocaches 2017 Tytsjerksteradiel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel,

 

overwegende dat het verboden is zonder vergunning de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (art. 2:10a lid 1 Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel);

dat er dus niet zomaar voorwerpen op of aan de weg geplaatst mogen worden;

 

dat het college categorieën van voorwerpen kan aanwijzen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2:10a niet geldt;

 

dat het aanbeveling verdient geocaches aan te wijzen als een categorie van voorwerpen waarvoor het verbod van artikel 2:10a van de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel niet geldt als voldaan wordt aan door het college gestelde voorwaarden;

 

dat artikel 2:10c van de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel daarvoor de mogelijkheid biedt;

 

gelet op artikel 2:10c van de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel,

 

besluit:

  • I.

    geocaches aan te wijzen als een categorie van voorwerpen waarvoor het verbod van artikel 2:10a lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel niet geldt als voldaan wordt aan de door het college gestelde voorwaarden;

  • II.

    te bepalen dat dit besluit een dag na publicatie in werking treedt.

     

Burgum, 11 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

de secretaris de burgemeester

(O. de Jager MAC/RC) (drs. L.J. Gebben)

ons kenmerk :

S2017-20284

dossier :

Z2017-00791

behandeld door :

Hannah Bouma

telefoonnummer :

(0511) 460 783

onderwerp :

geocaches