Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Vrijstellingsbesluit Bed & Breakfastaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstellingsbesluit Bed & Breakfastaccommodaties
CiteertitelVrijstellingsbesluit Bed & Breakfastaccommodaties
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerptoerisme

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem, art. 2.3.1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2010nieuwe regeling

30-08-2010

Arnhemse Koerier, 13-10-2010

2010.0.083.143/MM

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstellingsbesluit Bed & Breakfastaccommodaties

 

 

Besluit

 

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

 

Overwegende

 

dat onder Bed & breakfast wordt verstaan overnachtingaccommodaties die zijn gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt en zijn gevestigd in een woonhuis of bijhuis en die worden geëxploiteerd door de eigenaren van het betreffende huis en die maximaal vier slaapplaatsen hebben;

 

dat Bed & breakfast gewenst zijn, omdat ze bijdragen aan het toeristisch bezoek van de stad;

 

dat Bed & breakfast weinig of geen invloed heeft op de hotelmarkt;

 

dat Bed & breakfast geen of weinig overlast in de stad veroorzaken;

dat het daarom gewenst is de regelgeving voor Bed & breakfast te vereenvoudigen;

 

dat artikel 2.3.1.3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem (APV) de mogelijkheid biedt de regelgeving voor Bed & breakfast te vereenvoudigen, door vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht;

 

dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 november 2009, documentnummer 2009.0.081.625 heeft ingestemd met het vorenstaande;

 

Gelet op artikel 2.3.1.3, eerste lid, aanhef en onder a, APV:

 

B e s l u i t:

 

overnachtingaccommodaties die voldoen aan de volgende criteria vrij te stellen van de vergunningsplicht als omschreven in artikel 2.3.1.2 APV:

  • 1.

    ze moeten zijn gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt;

  • 2.

    ze moeten zijn gevestigd in een woonhuis of bijhuis en worden geëxploiteerd door de eigenaren van het betreffende huis;

  • 3.

    ze mogen maximaal vier slaapplaatsen hebben.

 

De burgemeester van Arnhem,

Pauline Krikke