Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.67
  2. Wetboek van Strafrecht, art. 437, 1e lid
  3. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, 1e lid van het Wetboek van Strafrecht, art. 2, 2e lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2017nieuwe regeling

30-06-2017

Gemeenteblad 2017, nr.

2017-008166

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017

 

 

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017

 

 

De burgemeester van de gemeente Lochem,

 

gelet op de artikel(en) 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Lochem, artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, tweede lid Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht;

 

besluit vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)gemeente Lochem 2017

 

Artikel 1 Digitaal Opkopers Register

 

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Lochem.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Lochem 2017.

 

Aldus besloten op 30 juni 2017

 

S.W. van ’t Erve

burgemeester