Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IGUO

Regeling bezwaarschriften personele aangelegenheden van De Connectie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIGUO
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling bezwaarschriften personele aangelegenheden van De Connectie
CiteertitelRegeling bezwaarschriften personele aangelegenheden van De Connectie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbezwaarschriften

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201701-07-2017Nieuwe regeling

15-06-2017

Blad gemeenschappelijke regelingen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bezwaarschriften personele aangelegenheden van De Connectie

 

 

Regeling bezwaarschriften personele aangelegenheden van De Connectie

Het bestuur van De Connectie,

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie;

 

gehoord het BGO De Connectie 15 mei 2017;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de

 

Regeling bezwaarschriften personele aangelegenheden van De Connectie

 

 • 1.

  De Connectie maakt voor de advisering over bezwaarschriften van medewerkers inzake personele aangelegenheden gebruik van de personele kamer van de Bezwarencommissie gemeente Arnhem. Daartoe wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Arnhem.

 • 2.

  De Connectie verklaart de Regeling voor behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010 van toepassing voor zover deze zaken regelt met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften, als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2017.

   

 

Arnhem, 15 juni 2017

 

Het bestuur van De Connectie,

De voorzitter,                                           De secretaris,

 

Voorzitter bestuur De Connectie, Ir. E. Heinrich Directeur a.i., M. Thomas