Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeer Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeer Goeree-Overflakkee
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeerGoeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201301-01-2013Onbekend

08-01-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 22-01-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeer Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 

gelezen het advies van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 20 december 2012;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 12 van de Financiële Verordening Goeree-Overflakkee;

Artikel 1  

  • 1.

    de medewerker betalingsverkeer (7.7) en de medewerkers Financiële Administratie (7.5) worden aangewezen als kassier/betalingsfiatteur (1e handtekeningzetter)

  • 2.

    de senior medewerker Financiële administratie (7.3), de medewerkers Financiën/Financieel Beheer (7.4) en de teamleider administratie (7.2) worden aangewezen als comptabele (2e handtekeningzetter)

  • 3.

    de (senior)klantadviseurs (5.3/5.4), de havenmeesters (1.23/1.24), de marktmeesters (1.25) en de medewerker zwembad (2.26) worden aangewezen als subcassiers.

Artikel 2  

De functie van kassier is te allen tijde onverenigbaar met de functie van factuurcontroleur, betalingsfiatteur en administrateur of comptabele.

Artikel 3  

Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit medewerkers betalingsverkeerGoeree-Overflakkee

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 8 januari 2013.

de secretaris, de wnd. burgemeester,

Drs. B. Marinussen C.A. Kleijwegt