Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de november 2006 ter uitvoering van het besluit van de Eilandsraad van het Eilandgebied Saba d.d. 2 november 2006 om het Youth Policy Plan Saba 2006 vast te stellen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Saba
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de november 2006 ter uitvoering van het besluit van de Eilandsraad van het Eilandgebied Saba d.d. 2 november 2006 om het Youth Policy Plan Saba 2006 vast te stellen
CiteertitelYouth Policy Plan 2006
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

onbekend
15-11-200610-10-2010Nieuwe regeling

14-11-2006

geen

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de november 2006 ter uitvoering van het besluit van de Eilandsraad van het Eilandgebied Saba d.d. 2 november 2006 om het Youth Policy Plan Saba 2006 vast te stellen

Artikel 1

Met onmiddellijke ingang, met inachtneming van de relevante artikelen van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen, de uitvoering van het beleidsdocument Youth Policy Plan Saba 2006 ter hand te nemen.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.

Artikel 3

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Youth Policy Plan 2006.