Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregels leegstandverordening Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels leegstandverordening Gouda
CiteertitelBeleidsregels Leegstandverordening Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht
  2. artikel 3 van de Leegstandverordening Gouda

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2017nieuwe regeling

16-05-2017

Gemeenteblad

1159

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels leegstandverordening Gouda

 

 

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

Gelet op de Leegstandwet, artikel 3 van de Leegstandverordening Gouda en artikel 4:81 van de Algemene Wet bestuursrecht;

Besluit tot het vaststellen de Beleidsregels Leegstandverordening Gouda.

Artikel 1 Prioritering gebouwen waarvoor gebruiker wordt voorgedragen

Het college geeft prioriteit aan de voordracht van een gebruiker, zoals bedoeld in artikel 3 van de Leegstandverordening, voor een leegstand gebouw, respectievelijk het leegstaande gedeelte daarvan aan de hand van de volgende criteria: 1. Doet de eigenaar, naar het oordeel van het college, zelf voldoende om een gebruiker te vinden?;

2. Is het gebouw gezichtsbepalend voor Gouda? Een gebouw kan onder meer gezichtsbepalend zijn vanwege de ligging in een straat met een overwegende winkel- of horecafunctie, of omdat het gebouw een gemeentelijk of Rijksmonument is;

3. Hoelang staat het gebouw, respectievelijk een gedeelte daarvan, leeg?

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels Leegstandverordening Gouda.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2017.

, burgemeester

, secretaris