Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IGUO

Conversietabel voor medewerkers van De Connectie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIGUO
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingConversietabel voor medewerkers van De Connectie
CiteertitelConversietabel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpConversietabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2017Onbekend

23-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Conversietabel voor medewerkers van De Connectie

 

 

Conversietabel HR 21 De Connectie

Het bestuur van De Connectie;

 

gelet op:

 

de in het Bijzonder Georganiseerd Overleg gemaakte afspraak dat De Connectie functies beschrijft en waardeert met behulp van HR21 en dat de conversietabel (de vertaling van scores in salarisschalen) ter overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg wordt gebracht;

 

de bereikte overeenstemming in het Bijzonder Georganiseerd Overleg over de conversietabel, ontvangen op 23 februari 2017;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende

 

Conversietabel HR 21 De Connectie

 

schaal

punten

punten

bandbreedte

1

0

51

51

2

52

61

10

3

62

76

15

4

77

141

65

5

142

216

75

6

217

291

75

7

292

371

80

8

372

451

80

9

452

531

80

10

532

611

80

11

612

691

80

12

692

771

80

13

772

821

50

14

822

871

50

15

872

1000

129

 

Arnhem,

 

Namens het bestuur van De Connectie,

 

Ir. E. Heinrich Mw. M. Thomas

Voorzitter bestuur De Connectie Directeur a.i. De Connectie