Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Ioaw en Ioaz

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent toezichthouders Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Ioaw en Ioaz
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Ioaw en Ioaz
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 76a Participatiewet
  2. artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  3. artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201501-01-2015nieuwe regeling

02-01-2015

Gemeenteblad 2015, 6220

14.B.00533

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

Gelet op het bepaalde in artikel 76a van de Participatiewet, artikel 53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), artikel 53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw);

Overwegende:

dat het voor de rechtmatige vertrekking van bijstandsuitkeringen noodzakelijk is dat ambtenaren toezicht kunnen uitoefenen op naleving van de bovengenoemde wetten en daarvoor ook handhavend op te kunnen treden;

Besluit vast te stellen:

het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Ioaw en Ioa

Artikel 1

De als sociaal rechercheur en fraudepreventiemedewerker werkzame medewerkers in dienst van, of ingehuurd door, de gemeente Nissewaard aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, Ioaz en Ioaw;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015;

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Ioaw en Ioaz .

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nissewaard d.d. 2 januari 2015.

 

de secretaris,

J. Pol

de burgemeester,

M. Salet