Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

beleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015-2017 ‘’geen zorg om jeugdzorg’’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015-2017 ‘’geen zorg om jeugdzorg’’
Citeertitelbeleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015-2017 ‘’geen zorg om jeugdzorg’’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsplan jeugdzorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

30-09-2014

website gemeente

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015-2017 ‘’geen zorg om jeugdzorg’’

 De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2014.

besluit

 

De beleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015-2017 ‘’geen zorg om jeugdzorg’’ vast te stellen.

30 september 2014

Griffier Voorzitter

 

 De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op;

- de bespreking in de commissie van 29 november 2016

1 Besluit

1. kennis te nemen van de rapportage Tussentijdse evaluatie beleidsplannen en verordeningen Wmo, Jeugdzorg en Participatie;

2. de looptijd van het beleidsnota Jeugdzorg te verlengen met 1 jaar, tot en met 2018;

3. de Verordening tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp SWW 2015 vast te stellen .

20 december 2016

Griffier Voorzitter