Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase
CiteertitelAanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Aanstelling onbezoldigde gemeenteambtenaren en Aanwijzing belastingdeurwaarders gemeente

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 231, lid 2, onderdeel e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2017nieuw besluit

09-05-2017

Gemeenteblad 2017, 85714

Z-16-70102/9268

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstelling en aanwijzing onbezoldigde gemeenteambtenaren Cannock Chase

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat er behoefte bestaat aan een gewijzigde aanstelling van onbezoldigde gemeenteambtenaren;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

  • I.

    De belastingdeurwaarders, zoals bedoeld in de overeenkomst, d.d. 14 januari 2013, met kenmerk S/13 5364, in dienst van Cannock Chase aan te stellen als onbezoldigde gemeenteambtenaren.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking te laten treden op de eerste dag na die van bekendmaking.

  • III.

    De Aanstelling onbezoldigde gemeenteambtenaren en Aanwijzing belastingdeurwaarders gemeente, vastgesteld op 15 januari 2013, in te trekken.

Aldus vastgesteld op 9 mei 2017 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman