Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanwijzing heffingsambtenaar Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing heffingsambtenaar Goeree-Overflakkee
CiteertitelAanwijzing heffingsambtenaar Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Aanwijzing heffingsambtenaar gemeente

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 231, lid 2, onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2017nieuw besluit

09-05-2017

Gemeenteblad 2017, 85698

Z-16-70102/9268

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing heffingsambtenaar Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat er behoefte bestaat aan een nieuw aanwijzingsbesluit voor de heffingsambtenaar;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

  • I.

    Mevrouw A.M. van Dam-Pieterse, ambtenaar in dienst van de gemeente Goeree-Overflakkee, aan te wijzen als inspecteur, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen voor zover deze niet overgedragen zijn aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

  • II.

    Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na die van bekendmaking.

  • III.

    De Aanwijzing heffingsambtenaar gemeente, vastgesteld op 15 januari 2013, in te trekken.

Aldus vastgesteld op 9 mei 2017 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman