Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein (Locatie winkelcentrum Clinckhoeff – tramhalte, tegenover snackbar Clinckhoeff)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein (Locatie winkelcentrum Clinckhoeff – tramhalte, tegenover snackbar Clinckhoeff)
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein (Locatie winkelcentrum Clinckhoeff – tramhalte, tegenover snackbar Clinckhoeff)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 151c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-201706-03-2019nieuwe regeling

17-05-2017

Gemeenteblad 2017-82910

422787

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein (Locatie winkelcentrum Clinckhoeff – tramhalte, tegenover snackbar Clinckhoeff), zaaknummer 422787.

De burgemeester van IJsselstein;

overwegende:

 

dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening IJsselstein 2016 kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening IJsselstein 2016 en artikel 3 Politiewet 2012;

besluit:

 • ·

  In aanvulling op het Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht IJsselstein van 26 september 2016 .

 • ·

  Aan te wijzen als gebied waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera's toezicht wordt gehouden: Locatie winkelcentrum Clinckhoeff – tramhalte, tegenover snackbar Clinckhoeff

 • ·

  Inzake het aangewezen gebied worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde.

 • ·

  De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 • ·

  De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 • ·

  De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 • ·

  De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 2 januari 2018 (in aansluiting op het Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht IJsselstein van 26 september 2016).

 

IJsselstein, 17 mei 2017

 

De burgemeester IJsselstein,

Mr. P.J.M. van Domburg