Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Aanwijsbesluit verontreiniging door honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit verontreiniging door honden
CiteertitelAanwijsbesluit verontreiniging door honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijsbesluit verontreiniging door honden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:85 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2017Nieuw besluit

18-04-2017

Elektronisch gemeenteblad nr 74129

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Tynaarlo - Aanwijsbesluit verontreiniging door honden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat:

 

  • -

    het op grond van artikel 2:58 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (hierna APV) verplicht is dat degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft ervoor zorg draagt dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd;

  • -

    het op grond van artikel 2:58 derde lid van de APV het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing is op door het college aangewezen plaatsen;

  • -

    buiten de bebouwde kommen in de gemeente verontreiniging door honden tot weinig overlast leidt;

gelet op artikel 2:58van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015;

BESLUIT:

aan te wijzen alle gebieden buiten de bebouwde kommen in de gemeente Tynaarlo als plaatsen waar de verplichting tot het verwijderen van uitwerpselen van honden niet van toepassing is.

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Tynaarlo, 18 april 2017

 

Burgemeester en wethouders

J.T. van Nieukerken M.J.F.J. Thijsen

gemeentesecretaris burgemeester

 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de datum van inwerkingtreding van het besluit schriftelijkbezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.