Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Aanwijsbesluit Ligplaats woonschip en overige vaartuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Ligplaats woonschip en overige vaartuigen
CiteertitelAanwijsbesluit Ligplaats woonschip en overige vaartuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijsbesluit ligplaatsen
Externe bijlageKaart vaarwater Tynaarlo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5.25 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2017Nieuw besluit

01-02-2015

Oostermoer

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Ligplaats woonschip en overige vaartuigen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE TYNAARLO

Overwegende dat:

op grond van het bepaalde in artikel 5.25 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo (APV Tynaarlo) gedeelten van openbaar water kunnen worden aangewezen waar het verbod op het met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen niet geldt;

het wenselijk is het innemen dan wel beschikbaar stellen van een ligplaats te beperken tot de hieronder genoemde gedeelten van het in deze gemeente gelegen openbaar water:

op grond van artikel 5:25 derde lid onder b hierbij beperkingen kunnen worden gesteld naar soort, aantal en omvang van vaartuigen en de maximale duur van het innemen van een ligplaats;

Gelet op artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015

Besluiten

 

 

De hieronder aangegeven gedeelten van openbaar water aan te wijzen als gedeelten waarop het verbod om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen niet geldt voor een woonboot, passantenvaartuigen of bedrijfsvaartuigen.

 • 1.

  Een ligplaats voor een woonschip in de haven van Meerzicht op de locatie zoals staat aangegeven op de hierbij behorende kaart.

 • 2.

  Een ligplaats voor maximaal twee bedrijfsvaartuigen in de Zuidlaardervaart zoals aangegeven op hierbij behorende kaart.

 • 3.

  Ligplaatsen in de Zuidlaardervaart voor passantenvaartuigen zoals weergegeven op bijbehorende kaart,

 • 4.

  Ligplaatsen in de Zuidlaardervaart ter plaatse van Havenstraat nrs: 8 t / m 38 voor recreatievaartuigen welke in eigendom zijn van bewoners van Havenstraat 8 t / m 38, zoals weergegeven op bijbehorende kaart.

Bijlage: Kaart Vaarwater TynaarloKaart vaarwater Tynaarlo

Inwerkingtreding

Dit aanwijsbesluit treedt in werking op 1 februari 2015.

Vries 27 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

Drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

Mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris