Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit FG BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit FG BSR
CiteertitelAanwijsbesluit FG BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Verordening klachtenbehandeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201715-11-2018Hernieuwde regeling

29-03-2017

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit FG BSR

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR)

 

 

gelet op artikel 63 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

besluit:

 

de teamleider O&O aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG).

 

 

Dit besluit treedt op 1 mei 2017 in werking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29maart 2017.

 

 

H.C. van Oorschot                      G.M. Scholtus

Voorzitter                                  Directeur