Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzing toezichthouders Wet Basisregistratie Personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders Wet Basisregistratie Personen
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Wet Basisregistratie Personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2017nieuwe regeling

18-04-2017

Gemeenteblad 2017, nr,

10624-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Wet Basisregistratie Personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

Gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 5:11 tot en met 5:19 van de Algemene Wet bestuursrecht;

Besluiten:

Als toezichthouder Wet basisregistratie aan te wijzen de volgende personen, medewerkers van team KCC van de gemeente Raalte:

 

 

 • 1.

  K.J. Brouwer-Bol, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 2.

  H. Dijk-van der Kolk, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 3.

  A.T.M. Endeman-Besten, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 4.

  C.C.M. den Heijer-te Wierik, geboren … in …, Senior Dienstverlener

 • 5.

  H.T.M. Heuven-Neplenbroek, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 6.

  J.A.M. Hiethaar-Holterman, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 7.

  M.A. Korterik, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 8.

  G.A.M. Kreileman, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 9.

  P.J.M. Meulenbroek, geboren … in …, Senior Dienstverlener

 • 10.

  G. Pouwels-Snijders, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 11.

  M. Sint Nicolaas, geboren … in …, Vakspecialist

 

Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen.

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een ander functieprofiel dan hiervoor genoemd.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 18 april 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,

Karin Cornelissen

De burgemeester,

Martijn Dadema