Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Gemeentelijke beleidsregel starterslening gemeente Dantumadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke beleidsregel starterslening gemeente Dantumadiel
CiteertitelGemeentelijke beleidsregel startersleningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Starterslening gemeente Dantumadiel, artikel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2017nieuwe regeling

31-01-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

GEMEENTELIJKE BELEIDSREGEL STARTERSLENING GEMEENTE DANTUMADIEL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het

verlenen en vaststellen van startersleningen;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Verordening Starterslening gemeente Dantumadiel 2016, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 31 januari 2017;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

GEMEENTELIJKE BELEIDSREGEL STARTERSLENING GEMEENTE DANTUMADIEL

 

Artikel 1 Woningen waarop de Verordening Startersleningen van toepassing is (artikel 3 Verordening Startersleningen)

  • 1.

    De ‘Verordening Startersleningen’ is uitsluitend van toepassing voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Dantumadiel, doch niet voor het kopen van een huurwoning.

  • 2.

    De verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan € 200.000,- inclusief de bijkomende kosten van verkrijging in eigendom conform de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

  • 3.

    Het College is bevoegd het in lid 2 genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 2 Maximale hoogte Starterslening (artikel 3 Verordening Startersleningen)

De hoogte van een Starterslening bedraagt op grond van de Productspecificatie Startersleningen van het SVn 20% van de verwervingskosten overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie met een maximum van € 40.000,-.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze Gemeentelijke Beleidsregel Startersleningen treedt met de Verordening Startersleningen in werking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze Gemeentelijke Beleidsregel Startersleningen kan worden aangehaald als ‘Gemeentelijke Beleidsregel Startersleningen’.

Damwâld, 31 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

K.S. Heldoorn, burgemeester.

E.Wagenaar, loco-secretaris.