Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur
CiteertitelSluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2:15 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2017nieuwe regeling

20-11-2014

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 231

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

Overwegende dat het gewenst is de digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaar van bestuur met ingang van 1 december 2014 af te sluiten.

Gelet op artikel 2: 15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

 

BESLUIT

  • 1.

    De digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet open- Baarheid van bestuur (Wob) met ingang van 1 december 2014 te sluiten;

  • 2.

    Mededeling van dit besluit te doen op de BsGW website .

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20-11-2014.

De directeur,

W.C.G. Fiddelaers

De voorzitter,

W. van den Beucken