Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende de aanwijzing van de plaatsvervangend directeur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende de aanwijzing van de plaatsvervangend directeur
CiteertitelAanwijzing plaatsvervangend directeur
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2017nieuwe regeling

23-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 158

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing plaatsvervangend directeur

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

Overwegende dat met het ontslag van de heer J. Frencken per 1 december 2016 de vervanging van de directeur van BsGW niet geregeld is. Het voorstel is om mevrouw K.F. van Bergen, coördinator Financien & Control en tevens plaatsvervangend hoofd van de afdeling Planning & Control, met onmiddellijke ingang aan te wijzen als plaatsvervangend directeur.

 

BESLUIT

Op basis van artikel 21 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is mevrouw K.F (Karin) van Bergen met onmiddellijke ingang aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 23 februari 2017

De directeur, De voorzitter,

drs. J.G.A.W. Willemsen W. van den Beucken