Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Aanpassing APV vwb grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassing APV vwb grote voertuigen
CiteertitelAanpassing APV vwb grote voertuigen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18 van de Wegenverkeerswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2017Onbekend

10-01-2017

www.Ouder-Amstel.nl

2017/09

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassing APV vwb grote voertuigen

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Nummer 2017 - 09

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

overwegende, dat:

in artikel 5.8 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2017 van Ouder-Amstel, die op 15 december 2016 is vastgesteld, de bepaling is opgenomen, dat het verboden is om een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

deze tekst gelijkluidend is aan de tekst van artikel 5.8.1 lid 1 van de APV van 12 december 2013;

op 28 december 2013 door burgemeester en wethouders voor dit artikel van de APV een uitvoeringsbesluit is genomen, waarbij in lid 2 is bepaald dat dit verbod geldt voor alle wegen binnen de bebouwde komt van Duivendrecht en waarbij in lid 3 is bepaald dat deze aanwijzing in Duivendrecht niet geldt voor der zuidzijde van de Van der Madeweg, voor zover gelegen tussen de Spaklerweg en Joan Muys-kenweg te Duivendrecht;

bij de intrekking van de APV 2013 is bepaald dat dit besluit van 12 december 2013 geldt als een besluit genomen krachtens de APV van 2017;

op de Van der Madeweg te Amsterdam-Duivendrecht het parkeren van grote voertuigen voorheen tot parkeeroverlast leidde, ook gepaard gaande met sociale onveiligheid;

de behoefte aan parkeerruimte voor grote voertuigen op de Van der Madeweg is afgenomen als gevolg van het invoeren van “betaald parkeren” op – ondermeer – de Van der Madeweg;

er op de zuidzijde van de Van der Madeweg over een beperkte lengte parkeerverboden en een halte van de lijn(nacht)bus zijn ingesteld, en dat deze behouden dienen te blijven;

gehoord de politie;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet

BESLUITEN

1 lid 3 van het uitvoeringsbesluit van 28 december 2013 te wijzigen, waarbij de tekst nu luidt: in afwijking van het gestelde onder 2. te bepalen dat de aanwijzing niet van kracht is voor de zuidzijde van het gedeelte van de Van der Madeweg gelegen tussen de De Flinesstraat en de Joan Muyskenweg te Amsterdam-Duivendrecht;

2.de eerdere aanwijzing van parkeerverboden en een bushalte op dit wegvak in stand te houden.

Ouder-Amstel, 10 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen