Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rhenen

Aanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRhenen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)
CiteertitelAanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGeen
Externe bijlageOverzichtstekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit crossterrein (artikel 5:32 APV 2014) intrekken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente rhenen, artikel 5:32

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201717-01-2019Nieuwe regeling

24-01-2017

2017 - Gemeenteblad - 20787

bis 16/583

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CROSSTERREINEN (ARTIKEL 5:32 APV 2017)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

gelet op artikel 5:32, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2017 (hierna: APV 2017);

 

besluiten:

 

 • I.

  te bepalen dat als terrein, als bedoeld in artikel 5:32, lid 2 APV 2017, wordt aangewezen: het dagrecreatieterrein Kwintelooijen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond;

   

 • II.

  te bepalen dat het voorgaande “Aanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2014)”, zoals vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 19 mei 2015, hiermee komen te vervallen;

   

 • III.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)”;

   

 • IV.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

   

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad (www.overheid.nl) of, voor het geval de APV 2017 op dat moment nog niet in werking is getreden, op de dag van inwerkingtreding van de APV 2017.

   

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 24 januari 2017

 

De secretaris,

 

De burgemeester,

de heer P. Bonthuis

de heer drs. J.A. van der Pas

 

Bijlage: -Overzichtstekening aanwijzingsbesluit “Crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)

Overzichtstekening