Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
CiteertitelNota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201521-01-2020Nieuwe regeling

12-05-2015

Publicatieblad 2017, 62

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Het bestuur van de uitvoeringsorganisatie Noaberkracht,

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Verordening op het publicatieblad en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

besluit:

de Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

vastgesteld bij besluit van 12 mei 2015, als bijlage bij dit besluit op te nemen in het publicatieblad.

Denekamp, 17 januari 2017

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

de secretarissen, de voorzitter

E.M. Grobben, drs. ing. G.B.J. Mensink, I.A. Bakker