Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht ODMH Bodegraven-Reeuwijk 2017-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht ODMH Bodegraven-Reeuwijk 2017-2021
CiteertitelHandhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht ODMH Bodegraven-Reeuwijk 2017-2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerphandhaving
Externe bijlageHandhavingebeleid Bouw- en Woningtoezicht ODMH Bodegraven-Reeuwijk 2017-2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Hoofdstuk 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

22-11-2016

Gemeenteblad 2016, 175228

Z-16-43978

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht ODMH Bodegraven-Reeuwijk 2017-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 22 november 2016 de beleidsnota Handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht ODMH Bodegraven-Reeuwijk 2017-2021 vastgesteld.

 

De nota is een beleidsregel als bedoeld in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en bevat de onderwerpen op het vlak van handhaving Bouw- en Woningtoezicht waarover in regionaal verband overeenstemming is bereikt. Het betreft dan ondermeer de onderwerpen dwangsomhoogtes, de procedurestappen bij handhaving en sanctiemiddelen. Daarnaast zijn er de handhavingsprioriteiten in opgenomen die gelden voor het gemeentelijk grondgebied.

De nota wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.