Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2015-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2015-2018
CiteertitelNota vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2015-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieutaken 2015-2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2019Nieuwe regeling

17-11-2015

Gemeenteblad 2015, 122469

Z-15-31283

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2015-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 17 november 2015 de “Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeentelijke milieutaken 2015-2018” vastgesteld voor de jaren 2016-2018.

 

De nota is opgesteld door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de colleges van de aan de Gemeenschappelijke Regeling ODMH deelnemende gemeenten. De nota beschrijft hoe ODMH de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied uitvoert in opdracht van de aangesloten gemeenten.

De nota wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld. U kunt hieronder de pdf versie downloaden.