Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Verordening inzake binnentreden ter uitvoering van noodverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake binnentreden ter uitvoering van noodverordening
CiteertitelVerordening inzake binnentreden ter uitvoering van noodverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-200601-01-2021nieuwe regeling

20-12-2005

Het Kompas, 06-01-2006

2005/4782

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake binnentreden ter uitvoering van noodverordening

De raad van de gemeente Strijen;

gelezen het bijgaande raadsvoorstel d.d. 12 december 2005 inzake binnentreden ter uitvoering van noodverordening;

gelet op artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende Verordening inzake binnentreden ter uitvoering van noodverordening;

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen gehouden, op 20 december 2005

de griffier, de voorzitter,

M.A. Bourdrez A. Oster