Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzing collectieve festiviteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing collectieve festiviteiten
CiteertitelAanwijzing collectieve festiviteiten
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nadere regels geluidsvoorschriften collectieve festiviteiten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2017Nieuwe regeling

25-10-2016

Gemeenteblad, 2-11-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing collectieve festiviteiten

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven op21 juli 2015 de “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten” heeft vastgesteld;

 

dat in het collegebesluit van 3 mei 2016 de aanwijzing voor de collectieve festiviteiten gemandateerd is vanuit het college;

 

dat dit besluit behoort bij “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten”, vastgesteld op 21 juli 2016;

 

b e s l u i t e n:

 

Voor 2017 de volgende collectieve festiviteiten aan te wijzen:

 • ¨

  Carnaval (vrijdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Kermis in d'Ekker en Oerle (zaterdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Kermis in Zeelst (vrijdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Kermis in Veldhoven-Dorp (vrijdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Viering van Koningsnacht (26 april 2017);

 • ¨

  Viering van Koningsdag (27 april 2017);

 • ¨

  Kerstavond (24 december 2017);

 • ¨

  1e kerstdag (25 december 2017);

 • ¨

  2e kerstdag (26 december 2017);

 • ¨

  Viering van Oud & Nieuw (nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018).

 

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzing collectieve festiviteiten, behorend bij “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten” en treedt in werking na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 25 oktober 2016

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

 

Namens hen,

 

L.van Gameren

Coördinator afdeling Omgevingszaken