Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Besluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders
CiteertitelBesluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Baarn 2015, artikel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2016 nieuwe regeling

02-02-2016

Gemeenteblad, 11 februari 2016, nummer 15827

16CV000032

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzen van gebieden en weggedeelten voor parkeren door vergunninghouders

 

 

BESLUIT TOT AANWIJZEN VAN GEBIEDEN EN WEGGEDEELTEN VOOR PARKEREN DOOR VERGUNNINGHOUDERS

Burgemeester en wethouders van Baarn,

 

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Baarn 2015;

 

B E S L U I T E N:

 • 1.

  Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders aan te wijzen de wegen en de weggedeelten gelegen in Baarn:

  • a.

   Bosstraat, 1 parkeerplaats t.b.v autodate

  • b.

   Oranjepark, 2 parkeerplaatsen t.b.v. de ouderenbus.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 8 februari 2016.

   

Baarn, 2 februari 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. A. Najib,

secretaris

M.A. Röel

burgemeester