Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Elektronisch BSR-blad 2016-6

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingElektronisch BSR-blad 2016-6
CiteertitelElektronisch BSR-blad 2016-6
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluiten Dagelijks bestuur BSR

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuw

14-11-2016

website BSR

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elektronisch BSR-blad nummer 6, 28 december 2016

 

Officiële bekendmaking

 

Het dagelijks bestuur van BSR maakt bekend dat zij in haar vergadering van 14 november 2016 de volgende besluiten heeft genomen:

 

 • 1.

  Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR;

 • 2.

  Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR;

 • 3.

  Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR;

 • 4.

  Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR;

 • 5.

  Beleid inkoop en aanbestedingen BSR;

 • 6.

  Beleidsregel ambtshalve vermindering BSR;

 • 7.

  Beleidsregel bestuurlijke boete BSR;

 • 8.

  Beleidsregel proceskosten bestuursrecht BSR;

 • 9.

  Beleidsregel verkeer langs elektronische weg BSR;

 • 10.

  Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende BSR;

 • 11.

  Besluit elektronische bekendmaking BSR;

 • 12.

  Incassoreglement BSR;

 • 13.

  Leidraad invordering BSR;

 • 14.

  Mandaatbesluit directeur BSR;

 • 15.

  Mandaatregeling BSR;

 • 16.

  Ondermandaatbesluit leidinggevenden BSR;

 • 17.

  Regeling teken en beschikkingsbevoegdheden BSR;

 • 18.

  Reglement van orde dagelijks bestuur BSR;

 • 19.

  Uitvoeringsregeling belastingen BSR.

  

Voornoemde besluiten treden met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Deze besluiten zijn zowel op de website van BSR als ook op www.overheid.nl geplaatst en liggen ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van de besluiten worden opgevraagd bij het dagelijks bestuur van BSR (Postbus 18, 4000 AA Tiel).