Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Nadere regels ter uitvoering van de verordening Hondenbelasting 2017 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ter uitvoering van de verordening Hondenbelasting 2017 gemeente Molenwaard
CiteertitelNadere regels ter uitvoering van de verordening Hondenbelasting 2017 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Hondenbelasting 2017 gemeente Molenwaard

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2016Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2016-185349

?

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ter uitvoering van de verordening Hondenbelasting 2017 gemeente Molenwaard

Burgemeester en wethouders van Molenwaard;

 

overwegende dat de gemeenteraad van Molenwaard op 13 december 2016 de verordening Hondenbelasting 2017 heeft vastgesteld;

 

dat zij op grond van artikel 10 van de verordening nadere regels kunnen stellen ter uitvoering van de verordening;

 

besluiten

 

vast te stellen de navolgende:

 

nadere regels ter uitvoering van de verordening Hondenbelasting 2017 gemeente Molenwaard

 

Artikel 1

Onder blindengeleidingshond en gehandicaptenhond als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a en b worden tevens begrepen “blindengeleidingshond en gehandicaptenhond in opleiding”.

Artikel 2

Deze nadere regels treden gelijktijdig in werking met de verordening Hondenbelasting 2017 gemeente Molenwaard.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Bleskensgraaf op 20 december 2017.

 

De secretaris, De burgemeester

 

J.van Eijk, loco-secretaris D. R. van der Borg.