Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit artikel 2.73 Algemene plaatselijke verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2.73 Algemene plaatselijke verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2.73 Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Raalte, art. 2.73

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016nieuwe regeling

29-11-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 181140

9886-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2.73 Algemene plaatselijke verordening

Aanwijzingsbesluit ex. artikel 2.73 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

overwegende:

 

 • *

  dat het bezigen van vuurwerk in het centrum van Raalte, rond de jaarwisseling ernstige vormen van overlast kan veroorzaken;

 • *

  dat ter voorkoming van ernstige ordeverstoringen een vuurwerkverbod ingesteld kan worden dat door de politie kan en moet worden gehandhaafd;

 • *

  dat deze maatregel tijdens de jaarwisseling bij kan dragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en in het aangewezen gebied in het bijzonder.

 

Besluiten:

 

Het volgende gebied en alle wegen die dit gebied begrenzen of daar binnen vallen, van 31 december 2016, 18.00 uur t/m 1 januari 2017, 2.00 uur aan te wijzen als gebied volgens artikel 2.73 APV gemeente Raalte:

 

 • *

  De Marktstraat vanaf de Kerkstraat tot aan de Schapenstraat.

 • *

  De Herenstraat vanaf de Kerkstraat tot aan De Plas/ Grote Markt.

 • *

  De Grote Markt.

 • *

  De Plas.

 • *

  De Grotestraat vanaf De Plas/ Grote Markt tot aan de Nieuwe Markt.

 • *

  De Nieuwe Markt.

 • *

  De Waag.

 • *

  De Domineeskamp (inclusief het terrein voor de Jumbo en het parkeer-/ evenemententerrein voor de Rabobank).

 • *

  De Deventerstraat vanaf de Nieuwe Markt tot aan de Lifgerusstraat.

 

(zie ook de bijgevoegde kaart)

 

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Nederland, locatie Zwolle, Postbus 10067 8000 GB Zwolle (Tel: 038-8884444) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • *

  de naam en het adres van de indiener;

 • *

  de dagtekening;

 • *

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • *

  de gronden van bezwaar.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,