Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017 Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017 Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:30 Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2016nieuwe regeling

29-11-2016

Gemeenteblad, 2016, 171722

16.B.00555

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 2:30, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;

besluit:

het Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017 vast te stellen voor de gemeente Nissewaard als volgt:

Artikel 1
 • 1.

  Voor openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016 worden tijdelijk andere dan krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vastgesteld.

 • 2.

  Op 27 april 2017 zijn inrichtingen gesloten tussen 03.00 uur en 06.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, gelden voor inrichtingen die zijn gelegen inSpijkenisse binnen de Gebiedsbegrenzing Centrum, zoals aangeduid op bijgaande kaart met Tek.nr. 99-58-1058, geen sluitingstijden.

 • 4.

  Op 1 januari 2018 gelden geen sluitingstijden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit afwijkende sluitingstijden Koningsnacht en Oudejaarsnacht 2017.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op d.d. 29 november 2016.

 

 

de burgemeester,

M. Salet

Bijlage: Kaart van de Gebiedsbegrenzing Centrum, met Tek.nr. 99-58- 1058, genoemd in artikel 1 derde lid