Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hollands Kroon

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHollands Kroon
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 231, tweede lid, letter c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2016Nieuw aanwijzingsbesluit

08-11-2016

Gemeenteblad, 27 december 2016

Volgnummer 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon;

besluit:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Artikel I

De medewerkers van het team Financiën aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c, Gemeentewet.

Artikel II

Het aanwijzingsbesluit van 3 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2016.

.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 november 2016,

A.M. Cremers J.R.A. Nawijn

secretaris burgemeester