Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wegsleepverordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wegsleepverordening
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit toezichthouders Wegsleepverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2016Nieuwe regeling

07-11-2016

Vechtstroom, 9-11-2016

aanwijzingsbesluit

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wegsleepverordening

 

 

Het college maakt bekend dat zij onder mandaat heeft besloten de heren R. Lohman, D. van Putten, L. Reijmerink, J.C. van Kooten, R. Kant en P. Nab opnieuw aan te wijzen als toezichthouder belast met de naleving van de bepalingen in de Wegsleepverordening gemeente Stichtse Vecht 2015. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.